Doktor nauk medycznych okulista Małgorzata Rebkowska-Juraszek

Doktor nauk medycznych okulista Sebastian Sirek

Rejestracja od poniedziałku do – piątku w godz. 7.00-18.00.

Rejestrować można się osobiście w rejestracji poradni na parterze  lub telefonicznie.

Telefon: 32 222 53 57

W ramach badań diagnostycznych w Poradni Okulistycznej realizujemy:

 • Badanie ostrości wzroku wraz z doborem szkieł okularowych do dali i bliży
 • Badanie autorefraktometrem
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną
 • Badanie przedniego odcinka oka oraz dna oka ( wziernikowanie pośrednie i bezpośrednie)
 • Badanie pola widzenia perymetrem statycznym
 • Badanie gonioskopii ( kąta przesączania za pomocą soczewki nagałkowej)
 • Test na widzenie stereoskopowe
 • Badanie okulistyczne oraz dobór okularów również u dzieci
 • Badanie dna oka dla potrzeb innych specjalistów w chorobach endokrynologicznych , kardiologicznych , cukrzycy i innych
 • Badanie okulistyczne kierowców
 • Badanie okulistyczne do potrzeb medycyny pracy
 • OCT siatkówki
 • OCT nerwu wzrokowego z oceną grubości włókien nerwowych i topografią nerwu wzrokowego
 • OCT kąta przesączania
 • OCT rogówki z pachymetrią czyli pomiarem grubości rogówki

Badania wykonujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.

Cennik usług okulistycznych:

Konsultacja okulistyczna 150 zł

badanie ostrości wzroku
komputerowe badanie wady wzroku
badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
dobór korekcji okularowej do dali i do bliży / dobór soczewek kontaktowych
badanie przedniego odcinka oka
badanie dna oka

badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną 20zł

badanie OCT (Optyczna Koherenta Tomografia) plamki / włokien nerwu wzrokowego / kompleksu komórek zwojowych 100zł jedno oko / 150zł oboje oczu

pole widzenia statyczne (perymetria) 70zł jedno oko / 100zł oboje oczu

pachymetria (badanie centralnej grubości rogówki) 50zł

USG oka 80zł jedno oko / 120zł oboje oczu

gonioskopia / panfundoskopia 50zł

pakiet jaskrowy: OCT włókien nerwu wzrokowego + OCT kompleksu komórek zwojowych + pole widzenia + pachymetria 250zł oboje oczu