Rejestracja od poniedziałku do – piątku w godz. 7.00-18.00.

Rejestrować można się osobiście w rejestracji poradni na parterze  lub telefonicznie.

Telefon: 695 381 242 , 32 222 53 57

 

W ramach badań diagnostycznych w Poradni Okulistycznej realizujemy:

 • Badanie ostrości wzroku wraz z doborem szkieł okularowych do dali i bliży
 • Badanie autorefraktometrem
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną
 • Badanie przedniego odcinka oka oraz dna oka ( wziernikowanie pośrednie i bezpośrednie)
 • Badanie pola widzenia perymetrem statycznym
 • Badanie gonioskopii ( kąta przesączania za pomocą soczewki nagałkowej)
 • Test na widzenie stereoskopowe
 • Badanie okulistyczne oraz dobór okularów również u dzieci
 • Badanie dna oka dla potrzeb innych specjalistów w chorobach endokrynologicznych , kardiologicznych , cukrzycy i innych
 • Badanie okulistyczne kierowców
 • Badanie okulistyczne do potrzeb medycyny pracy
 • OCT siatkówki
 • OCT nerwu wzrokowego z oceną grubości włókien nerwowych i topografią nerwu wzrokowego
 • OCT kąta przesączania
 • OCT rogówki z pachymetrią czyli pomiarem grubości rogówki

Badania wykonujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.

Cennik:

Konsultacja specjalisty okulisty- 80 zł

Bad. okulistyczne dla potrzeb med. pracy- 50 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego- 20 zł

Bad. pola widzenia-perymetria statyczna- 40 zł

OCT siatkówki, nerwu wzrokowego lub przedniego odcinka oka – 100 zł

OCT z konsultacją specjalisty okulisty -120 zł

Pachymetria OCT (pomiar grubości rogówki) 50 zł