Dr n. med., FEBO*, specjalista okulistyki Lech Sedlak
*FEBO( Fellow of European Board of Ophthalmology)

Lekarz specjalista okulistyki Aleksandra Jaczyńska

Lekarza Specjalistę Okulistyki Dorota Luksa -Adamczyk

Ortoptystka Patrycja Olek

Rejestracja od poniedziałku do – piątku w godz. 7.00-18.00.

Rejestrować można się osobiście w rejestracji poradni na parterze  lub telefonicznie.

Telefon: 32 222 53 57

Telefon: 32 506 51 21

W ramach badań diagnostycznych w Poradni Okulistycznej realizujemy:

 • Badanie ostrości wzroku wraz z doborem szkieł okularowych do dali i bliży
 • Badanie autorefraktometrem
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną
 • Badanie przedniego odcinka oka oraz dna oka ( wziernikowanie pośrednie i bezpośrednie)
 • Badanie pola widzenia perymetrem statycznym
 • Badanie gonioskopii ( kąta przesączania za pomocą soczewki nagałkowej)
 • Test na widzenie stereoskopowe
 • Badanie okulistyczne oraz dobór okularów również u dzieci
 • Badanie dna oka dla potrzeb innych specjalistów w chorobach endokrynologicznych , kardiologicznych , cukrzycy i innych
 • Badanie okulistyczne kierowców
 • Badanie okulistyczne do potrzeb medycyny pracy
 • OCT siatkówki
 • OCT nerwu wzrokowego z oceną grubości włókien nerwowych i topografią nerwu wzrokowego
 • OCT kąta przesączania
 • OCT rogówki z pachymetrią czyli pomiarem grubości rogówki

Badania wykonujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.Cennik usług okulistycznych 2022:

konsultacja okulistyczna 180 zł

badanie ostrości wzroku

komputerowe badanie wady wzroku

badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

dobór korekcji okularowej do dali i do bliży/dobór soczewek kontaktowych

badanie przedniego odcinka oka

badanie dna oka

badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną 20 zł

badanie OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) plamki/ włókien nerwu wzrokowego/ kompleksu komórek zwojowych/ przedniego odcinka AS-OCT 100 zł jednego oka/ 150 zł obojga oczu

pole widzenia statyczne (perymetria) 80 zł jednego oka/ 120 zł obojga oczu

oczu

pachymetria (badanie centralnej grubości rogówki) 50 zł

USG oka 80 zł jednego oka/ 120 zł obojga oczu

gonioskopia/ panfundoskopia 70 zł

pakiet jaskrowy: OCT włókien nerwu wzrokowego + OCT kompleksu komórek

zwojowych + pole widzenia + pachymetria 250 zł obojga oczu

wymaz z worka spojówkowego jednego oka 50 zł obojga oczu 70 zł

diagnostyka w kierunku nużeńca 70 zł

płukanie/sondowanie dróg łzowych jednego oka 100 zł obojga oczu 160 zł

usunięcie małej zmiany powieki/spojówki w znieczuleniu miejscowym 420 zł

usunięcie ciała obcego rogówki w znieczuleniu miejscowym 180 zł

usunięcie gradówki w znieczuleniu miejscowym 360 zł