Pielęgniarki środowiskowe obejmują opieką pacjentów, którzy złożyli do nich deklaracje. Opieka
pielęgniarki środowiskowej obejmuje porady i wizyty patronażowe oraz wykonywanie wszelkich zabiegów
pielęgniarskich zleconych przez lekarzy pracujących w ramach kontraktu z NFZ  /z poradni  ogólnej,
specjalistycznych oraz od lekarzy szpitalnych.

Dostępne są w dni powszednie między godziną 8.00 a 18. 00.
Kontakt telefoniczny 32 2225357 lub 798912713.

Położna środowiskowa  pełni opiekę nad kobietami i dziećmi w okresie okołoporodowym oraz w
sytuacjach schorzeń ginekologicznych, jak również udziela porad .

Kontaktować się telefonicznie należy na
nr 32 2225357.

Dostępna jest w dni powszednie między 8.00 a 18.00.